New Announces

Lịch nghỉ hè năm học

01/08/2020
Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc cao đẳng chính quy khóa 10, 11 và 12 về lịch nghỉ hè năm 2020 cụ thể như sau:

Về việc chủ động phòng, tránh dịch bệnh Covid-19

27/07/2020
Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19 và sự xuất hiện các ca bệnh lây nhiễm từ cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi

Về lịch học Giáo dục Quốc phòng bậc Cao đẳng Khóa 12

27/07/2020
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khóa 12 về việc học môn Giáo dục quốc phòng.

Lịch kiểm tra Anh văn - Tin học theo quy định chuẩn đầu ra lớp học đợt tháng 5/2020

25/07/2020
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên đăng ký lớp ôn Anh văn - Tin học quy định chuẩn đầu lớp học đợt tháng 5/2020 như sau

Lịch học kỹ năng mềm đợt 1 (tháng 6/2020)

16/06/2020
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các sinh viên về lịch học kỹ năng mềm đợt 1 (tháng 6 năm 2020), chi tiết xem file đính kèm:

Lịch ôn và danh sách chia lớp ôn kiểm tra Anh văn, Tin học theo chuẩn đầu ra

06/06/2020
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Miền Nam thông  báo tới toàn thể sinh viên đăng ký lớp ôn Anh văn - Tin học theo chuẩn đầu ra đợt 1 thang 6 năm 2020 về lịch học và danh sách chia lớp, cụ thể như sau:

Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp và còn nợ môn (nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2020)

22/05/2020
Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp đợt tháng 4,5 năm 2020 về danh sách sinh viên đủ điều kiện và còn nợ môn.

Về việc tuyển sinh lớp Ôn Kiểm tra (Chuẩn đầu ra) Anh văn và Tin học năm 2020 – Đợt tháng 5/2020

18/05/2020
Về việc tuyển sinh lớp Ôn Kiểm tra (Chuẩn đầu ra) Anh văn và Tin học năm 2020 – Đợt tháng 5/2020

Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp và danh sách SV đã nộp đơn đợt tháng 4/2020

27/04/2020
Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên các khóa 08, 09 bậc Cao đẳng đã hoàn thành trả nợ môn về thời gian nộp đơn và danh sách các sinh viên đã nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2020 như sau:

Về việc thay đổi thời gian đóng học phí đối với sinh viên bậc cao đẳng các khóa 10, 11 và 12

20/04/2020
Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc thay đổi thời gian đóng học phí đối với sinh viên bậc cao đẳng các khóa 10, 11 và 12
 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top