Về việc kéo dài thời gian nghỉ học tạm thời cho sinh viên đến hết tháng 3/2020 để phòng tránh dịch Covid-19
25/03/2020

- Căn cứ Công văn số 79 - CV/TW ngày 29/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 708/UBND-VX ngày 29/02/2020 của UBND Tp. Hồ Chí Minh, về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19;

Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và học sinh - sinh viên trường một số nội dung hướng dẫn như sau:

1. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên sinh viên thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do  chủng mới của vi rút Corona.

2. Sinh viên tất cả các hệ đào tạo của trường tiếp tục nghỉ học cho đến khi nhà trường thông báo đi học lại. Sinh viên theo dõi thường xuyên các kênh thông tin của nhà trường để biết lịch đi học lại.

3. Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên khi đến trường nhận khẩu trang miễn phí, sát khuẩn bàn tay, đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ.

4. Báo cáo kịp thời những trường hợp bất thường cho phòng Tổ chức – Hành chính, số điện thọai/fax: 028.38310073.

              Trường Cao đẳng Miền Namđề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên thuộc trường có trách nhiệm kiểm tra, thông báo cho mọi người được biết đồng thời thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

              Trân trọng kính chào./.


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top