Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp và danh sách SV đã nộp đơn đợt tháng 4/2020
27/04/2020

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên các khóa 08, 09 bậc Cao đẳng đã hoàn thành trả nợ môn về thời gian nộp đơn và danh sách các sinh viên đã nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2020 như sau:

- Thời hạn nhận đơn xét tốt nghiệp đến hết thứ 4 ngày 06/05/2020

- Sinh viên có thể gửi mã SV, Họ tên, ngày sinh, nơi sinh, lớp qua email cdmiennam@cdmiennam.edu.vn để đề nghị xét tốt nghiệp trong thời gian trên.

* Danh sách sinh viên đã nộp đơn:

TT MSSV Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học Ghi chú
1 3008070037 Trần Thái Thanh Thanh  05/06/1995   08CDQL1   
2 3008090104 Huỳnh Thị Thanh Trúc  19/10/1997   08CDDS2   
3 3008060014 Nguyễn Tiến  26/09/1997   08CDXD1   
4 3009070007 Nguyễn Hoàng Na  19/07/1997   09CDQL1   
5 3009090155 Lê Thái Bích Phượng  06/10/1998   09CDDS2   
6 3008090355 Nguyễn Hoàng Huy  Tấn  04/12/1995   08CDDS3   
7 3008090194 Thành Trung Trúng  10/06/1995   08CDDS4   
8 3008090307 Lê Thị Âu Cẩm  28/08/1997   08CDDS5   
9 3010090083 Võ Thị Hoa  03/02/1995   10CDDS1_LT   

Phòng Đào tạo


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top