Về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19
27/03/2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đề phòng chống dịch bệnh lây lan. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo triển khai một số nội dung hướng dẫn tăng cường phòng, chống dịch bệnh như sau:

1.     Toàn thể giảng viên, và sinh viên tất cả các hệ đào tạo tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo mới và thực hiện việc học tập trực tuyến (online). Sinh viên theo dõi thường xuyên các kênh thông tin của nhà trường để biết lịch đi học lại.

2.     Toàn thể cán bộ, giảng viên, quý khách liên hệ công tác và sinh viên không tụ tập đông người, không được tổ chức các cuộc hội họp trên 20 người (kể cả các cuộc họp giao ban của trường, các đơn vị trực thuộc trường) bắt đầu từ 00 giờ 00 ngày 28 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

3.     Tổ bảo vệ triển khai cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài cổng.

4.     Toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên có trách nhiệm tuyên truyền, vận động gia đình, người dân cùng nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng, tiếp tục đoàn kết, quyết tâm chung tay với cả nước ngăn chặn dịch Covid-19 thành công.

           Trường Cao đẳng Miền Nam đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên thuộc trường có trách nhiệm kiểm tra, thông báo cho mọi người được biết đồng thời thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

           Trân trọng kính chào./.


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top