Danh sach sinh viên nộp đơn và đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2019
20/05/2019

Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng chỉnh quy và Cao đẳng liên thông về danh sách nộp đơn xét tốt nghiệp và đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2019, cụ thể theo file đính kèm

> Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2019


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top