New Announces

Kết quả kiểm tra lại Anh văn - Tin học đợt tháng 7 năm 2017

01/09/2017
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên kết quả kiểm tra lại Anh văn - Tin học đợt tháng 7/2017

Lịch tập trung sinh hoạt đầu khóa của Tân sinh viên, khóa 10 nhập học năm 2017

30/08/2017
Phòng đào tạo - trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các bạn tân sinh viên nhập học năm 2017 về lịch sinh hoạt đầu khóa cụ thể như sau:

Công môn học khối ngành Kinh tế, ngành DƯỢC, Dịch vụ pháp lý được mở trong học kỳ 1 năm 2017 - 2018

29/08/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng các khóa 08, 09 về các môn học được mở đối với khối ngành KINH TẾ (Kế toán, Tài chính ngân hàng, Nhà hàng, Khách sạn, Quản trị kinh doanh, . . .), và ngành DƯỢC

Các môn học Khối ngành Kỹ thuật công nghệ, Khối ngành Y được mở học kỳ 1 năm 2017 - 2018

29/08/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng các khóa 08, 09 về các môn học được mở đối với khối ngành Kỹ thuật công nghệ (Thiết kế nội thất, kỹ thuật kiến trúc, Quản lý đất đai, Xây dựng, . . .), và ngành Y (Điều dưỡng)

Kết quả kiểm tra Anh văn tin học đợt tháng 7 năm 21017

29/08/2017
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên dự kiểm tra Anh văn - Tin học về kết quả kiểm tra anh văn - tin học đợt tháng 7/2017

Kết quả kỹ năng nghề nghiệp các lớp 08CDDD2,3_LT,09DDD1,3_LT,09CDDS1_LT

21/08/2017
Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Miền Nam thông báo kết quả Kỹ năng mềm các lớp liên thông ngành Dược, ngành Điều dưỡng cụ thể như sau

Danh sách sinh viên cao đẳng khóa 07(2014-2017) còn nợ môn học

14/08/2017
Phòng Đào tạo thông báo tới các sinh viên bậc cao đẳng khóa 07(2014-2017) về danh sách sinh viên còn nợ môn các ngành Dược, Điều dưỡng, Dịch vụ pháp lý và Quản lý đất đai các ngành khác sẽ tiếp tục được thông báo sau

Lịch học lớp Điều dưỡng liên thông

11/08/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng liên thông về lịch học

Danh sách học sinh - sinh viên nộp đơn xét dự thi (đối với niên chế) và xét tốt nghiệp (đối với tín chỉ)

08/08/2017
Phòng Đào tạo thông báo tới học sinh - sinh viên xét dự thi (đối với niên chế) và xét tốt nghiệp (đối với tín chỉ) đợt tháng 8 cụ thể như sau
 
Hotline:

(+84) 8 39893967

New Announces
Hot News
Top