Điểm kỹ năng mềm đợt 2 (tháng 10) năm 2020
08/01/2021

Phòng Đào tạo thông báo kết quả điểm kỹ năng mềm đợt 2 (tháng 10) năm 2020 tới các sinh viên. Để thuận tiện theo dõi các vui lòng truy cập xem trong cổng thông tin sinh viên: sv.cdmiennam.edu.vn


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top