Kết quả kiểm tra Anh văn Tin học theo chuẩn đầu ra đợt tháng 11 năm 2020
12/01/2021

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo kết quả điểm kiểm tra Anh văn - Tin học theo quy định chuẩn đầu ra đợt tháng 11 năm 2020, cụ thể như sau:

Điểm Anh văn xem Tại đây

Điểm Tin học xem Tại đây

 


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top