Kết quả kiểm tra Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2022
28/05/2022

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên tham dự kiểm tra Tin học chuẩn đầu ra đợt 1 năm 2022

Chi tiết xem kết quả xem Tại đây

** Lưu ý: Kêt quả Đạt nếu ĐTBC>=5 và Điểm LT>=3; Điểm TH>=3


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top