Lịch sinh hoạt đầu khóa bậc Cao đẳng khóa 12 cho Tân sinh viên nhập học 2019
07/09/2019

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng khóa 12 nhập học đợt tháng 8 năm 2019 về lịch sinh hoạt đầu khóa cụ thể như sau:

* Đối với các sinh viên thuộc nhóm 1:

Nhóm 01
Stt Thứ/ Ngày/ Giờ Nội dung Phụ trách Phòng Ghi chú
1 Thứ 4
04/09/2019
8h00-8h30 - Chào đón Tân Sinh viên
- Giới thiệu các đơn vị chức năng của nhà trường liên quan đến HSSV.
Phòng Đào tạo
BP.Công tác HSSV
Hội trường  
8h30-11h00 Chuyên đề: "Hành trang Tân Sinh viên" TS.Huỳnh Anh Bình
2 Thứ 6
06/09/2019
8h00-10h30 -Quy chế đào tạo
- Quy chế HSSV
Phòng Đào tạo
BP.Công tác HSSV
Hội trường  
3 Thứ 2
09/09/2019
8h00-11h00 Chuyên đề:Học tập - Quyết định cần thiết để trưởng thành
- Học tập để trưởng thành - sự lựa chọn đúng đắn.
- "Học tập" cho ta nhiều hơn ta nghĩ
ThS.Phạm Xuân An P.301  
4 Thứ 4
11/09/2019
8h00-11h00 Chuyên đề:Phương pháp học tập hiệu quả
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng đọc và khai thác tài liệu
ThS.Lê Thị Xuân Sang Hội trường  
5 Thứ 6
13/09/2019
8h00-11h00 Chuyên đề:Công tác y tế trường học - Giáo dục sức khỏe
 + Khám sức khỏe đầu năm
 + Công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh, tật trong trường học
 + Giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự chăm sóc, rèn luyện thân thể, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, Giáo dục kiến thức về gia đình, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục.

BS.CKI.Phạm Văn Nhi
P.501  
6 Thứ 7
14/09/2019
8h00-11h00 Tuyên truyền phổ biến pháp luật
- Giáo dục Pháp luật
TS.Nguyễn Thị Thu Thoa P.401  
7 Thứ 2
16/09/2019
8h00-11h00 Chuyên đề:Kỹ năng quản lý thời gian
- Thời gian tạo giá trị
- Sử dụng hiệu quả thời gian “để có nhiều thời gian hơn” 
ThS.Phạm Xuân An P.301  
8 Thứ 4
18/09/2019
8h00-11h00 Chuyên đề:Thông minh hơn nhờ kỹ năng “Tư duy”
- Kỹ năng tư duy logic
- Kỹ năng tư duy sáng tạo
- Kỹ năng tư duy phản biện
ThS.Lê Thị Xuân Sang Hội trường  

* Đối với các sinh viên thuộc nhóm 2:

Stt Thứ/ Ngày/ Giờ Nội dung Phụ trách Phòng Ghi chú
1 Thứ 4
04/09/2019
8h00-8h30 - Chào đón Tân Sinh viên
- Giới thiệu các đơn vị chức năng của nhà trường liên quan đến HSSV.
Phòng Đào tạo
BP.Công tác HSSV
Hội trường  
8h30-11h00 Chuyên đề: "Hành trang Tân Sinh viên" TS.Huỳnh Anh Bình
2 Thứ 6
06/09/2019
8h00-10h30 -Quy chế đào tạo
- Quy chế HSSV
Phòng Đào tạo
BP.Công tác HSSV
Hội trường  
3 Thứ 7
07/09/2019
8h00-11h00 Tuyên truyền phổ biến pháp luật
- Giáo dục Pháp luật
TS.Nguyễn Thị Thu Thoa P.401  
4 Thứ 2
09/09/2019
13h00-15h30 Chuyên đề:Học tập - Quyết định cần thiết để trưởng thành
- Học tập để trưởng thành - sự lựa chọn đúng đắn.
- "Học tập" cho ta nhiều hơn ta nghĩ
ThS.Phạm Xuân An P.301  
5 Thứ 4
11/09/2019
8h00-11h00 Chuyên đề:Phương pháp học tập hiệu quả
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng thuyết trình
- Kỹ năng đọc và khai thác tài liệu
ThS.Lê Thị Xuân Sang Hội trường  
6 Thứ 6
13/09/2019
13h00-15h30 Chuyên đề: Công tác y tế trường học - Giáo dục sức khỏe
 + Khám sức khỏe đầu năm
 + Công tác phòng chống dịch bệnh, bệnh, tật trong trường học
 + Giáo dục kỹ năng sống, ý thức tự chăm sóc, rèn luyện thân thể, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, Giáo dục kiến thức về gia đình, giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, sức khỏe tình dục.
BS.CKI.Phạm Văn Nhi P.301  
7 Thứ 2
16/09/2019
13h00-15h30 Chuyên đề:Kỹ năng quản lý thời gian
- Thời gian tạo giá trị
- Sử dụng hiệu quả thời gian “để có nhiều thời gian hơn” 
ThS.Phạm Xuân An P.301  
8 Thứ 4
18/09/2019
8h00-11h00 Chuyên đề:Thông minh hơn nhờ kỹ năng “Tư duy”
- Kỹ năng tư duy logic
- Kỹ năng tư duy sáng tạo
- Kỹ năng tư duy phản biện
ThS.Lê Thị Xuân Sang Hội trường  

* Lưu ý:

+ Nhóm 1 - Gồm các ngành: Công nghệ ô tô; Quản lý đất đai; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Thiết kế nội thất

+ Nhóm 2 - Gồm các ngành: Kỹ thuật xét nghiệm y học; Công nghệ thông tin; Dịch vụ pháp lý; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản trị khách sạn

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quan hệ công chúng; Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng.

+  Tất cả các sinh viên phải tham gia đầy đủ các chuyên đề và mặc đồng phục theo quy định.


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top