Thời khóa biểu và danh sách chia lớp học ôn Anh văn, Tin học theo chuẩn đầu ra
05/05/2021

Trung tâm ngoại ngữ - Tin học thông báo tới toàn thể học viên đăng ký học ôn Anh văn, Tin học theo chuẩn đầu ra về danh sách chia lớp và thời khóa biểu như sau:

Danh sách chia lớp Anh văn: Xem tại đây

Danh sách chia lớp Tin học: Xem tại đây

Thời khóa biểu ôn Anh văn - Tin học: Xem tại đây

 


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top