Về kết quả kiểm tra Anh văn, Tin học chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2022
28/06/2022

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đảng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên tham dự kiểm tra Anh văn, Tin học chuẩn đầu ra về kết quả như sau:

Kết quả Anh văn chuẩn đầu ra xem Tại Đây

Kết quả Tin học chuẩn đầu ra xem Tại Đây


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top