Về lịch kiểm tra Anh văn - Tin học đợt tháng 7 năm 2019
24/06/2019

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch kiểm tra Anh văn trình độ  B và Tin học ứng dụng cơ bản (Tin học B) năm 2019– đợt 1 như sau:

Ngày

Nội dung

Từ 16/07/2019 đến 19/07/2019

Phát thẻ dự Kiểm tra

(Học viên liên hệ trực tiếp Phòng Ghi Danh để nhận )

20/07/2019 (Thứ bảy)

Kiểm tra Anh văn trình độ B

27/07/2019 (Thứ bảy)

Kiểm tra Tin học ứng dụng cơ bản (Tin học B)

  •         Đối với học viên dự kiểm tra lần 2

- Học viên liên hệ Phòng Ghi Danh để nộp hồ sơ đăng ký dự kiểm tra lần 2 từ ngày 25/06/2019 đến 10/07/2019.

- Đề nghị các học viên tham dự kiểm tra thực hiện nghiêm túc theo lịch trên.

Lưu ý: - Giờ thi chính xác của học viên được in cụ thể trên Thẻ dự kiểm tra.

                                                                Tp.HCM, ngày 24 tháng 06 năm 2019

    TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top