Về việc đăng ký nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đợt tháng 5/2021
17/05/2021

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về việc đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2021 về thời gian đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký

+ Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/5/2021 (thứ 3).

2. Hình thức đăng ký:

+ Đăng ký trên website của trường theo liên kết sau:

ĐĂNG KÝ NHẬN GIÁY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP & BẢNG ĐIỂM

3. Thời gian nhận giấy chứng nhận

+ Lịch nhận giấy chứng nhận sẽ được chia theo ngành và được thông báo vào ngày 26/5/2021, sinh viên chú ý theo dõi.

***Lưu ý: Sinh viên có thể truy cập trang cá nhân để xem xếp hạng tốt nghiệp (nếu đã tốt nghiệp), danh sách sẽ tốt nghiệp sẽ đăng vào ngày 25/5/2021.


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top