Danh sách phân phòng kiểm tra Anh văn - Tin học theo chuẩn đầu ra
14/06/2023

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo danh sách phân phòng kiểm tra Anh văn - Tin học theo chuẩn đầu ra

Chi tiết học viên xem file đính kèm Tại Đây


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top