Danh sách phân phòng kiểm tra Anh văn - Tin học theo chuẩn đầu ra
14/06/2023

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo danh sách phân phòng kiểm tra Anh văn - Tin học theo chuẩn đầu ra

Chi tiết học viên xem file đính kèm Tại Đây


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top