Hoạt động sinh viên

Vẫn còn thời gian bình chọn

Vẫn còn thời gian bình chọn "Sinh viên thanh lịch CKM 2015"

12/11/2015
Để bình chọn cho thí sinh “Sinh viên thanh lịch CKM 2015”, các bạn bình chọn bằng cách nhấn like vào thí sinh bạn yêu thích trên cả 3 trang sau: (lưu ý: các bạn nhớ bình chọn trên cả 3 trang để tăng cơ hội cho bạn mình nhé!)
Hoạt động sinh viên - bài viết 2

Hoạt động sinh viên - bài viết 2

12/03/2015
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước; Xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế trí thức; Nơi tin cậy trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Bảo đảm lợi...
Hoạt động sinh viên - bài viết 1

Hoạt động sinh viên - bài viết 1

06/02/2015
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước; Xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế trí thức; Nơi tin cậy trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Bảo đảm lợi...
 
New Announces
Hot News
Top