Lịch ôn và danh sách lớp ôn Anh Văn, Tin học Chuẩn đầu ra tháng 3 năm 2024
23/03/2024

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về lịch ôn và danh sách lớp ôn kiểm tra Anh văn và Tin học chuẩn đầu ra tháng 3 năm 2024 cụ thể như sau:

Danh sách lớp ôn CĐR Anh Văn xem Tại đây

Danh sách lớp ôn CĐR Tin học xem Tại đây

Lịch ôn Anh văn, Tin học Chuẩn đầu ra


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top