Thông báo

Về mức học phí HK2 năm 2019 - 2020 đối với sinh viên bậc Cao đẳng các khóa tại trường

Về mức học phí HK2 năm 2019 - 2020 đối với sinh viên bậc Cao đẳng các khóa tại trường

18/02/2020
Trường Cao Đẳng Miền Nam thông báo mức thu học phí đối với Sinh viên (SV) bậc Cao đẳng hệ chính quy áp dụng cho HK2 năm học 2019 – 2020
Về việc khuyến khích sinh viên đóng học phí qua Ngân hàng

Về việc khuyến khích sinh viên đóng học phí qua Ngân hàng

15/02/2020
Phòng Tài chính Kế toán - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc khuyến khích sinh viên nộp học phí qua ngân hàng, theo thông tin ngân hàng như sau:
Thông báo - bài 2

Thông báo - bài 2

01/09/2016
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước; Xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế trí thức; Nơi tin cậy trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Bảo đảm lợi...
Thông báo - bài 1

Thông báo - bài 1

13/04/2015
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước; Xây dựng môi trường văn hóa, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế trí thức; Nơi tin cậy trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Bảo đảm lợi...
 
New Announces
Hot News
Top