Thông tin tuyển sinh Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp năm 2017
14/10/2017

Năm 2017, trường Cao đẳng Miền Nam tuyển sinh bậc Cao đẳng và trung cấp ở tất cả các ngành. Đối với bậc Cao đẳng, ngoài 14 ngành trường đã tuyển sinh trong nhiều năm qua như: Tin học ứng dụng (Công nghệ thông tin), Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Thiết kế nội thất, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Dịch vụ pháp lý, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng; Trường dự kiến tuyển sinh cho năm ngành mới đó là: Kỹ thuật hình ảnh y học, Hộ sinh, Xét nghiệm y học, Công nghệ Ô tô, Kỹ thuật phục hình răng.

 


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top