Về danh sách đăng ký lớp Kỹ năng mềm đợt 1-2023
20/03/2023

Phòng Đào tạo thông báo tới các bạn sinh viên đăng ký lớp Kỹ năng mềm về danh sách đăng ký và lịch học cụ thể như sau:

Danh sách sinh viên đăng ký học Kỹ năng mềm xem Tại đây

Lịch học Kỹ năng mềm xem Tại đây


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top