Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2023 cho sinh viên
18/04/2023

Phòng Đào tạo thông báo về danh sách sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2023, sinh viên có thể coi thông tin cụ thể kết quả xếp hạng,.. trong trang cá nhân tại cổng thông tin điện tử sinh viên.

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 4-2023
             
TT Họ đệm Tên MSSV Ngày sinh Lớp học Ghi chú
1 Lê Thị Thảo Nga 3010090121  18/12/1999   10CDDS2   
2 Nguyễn Phi Hùng 3012070027  04/11/2001   12CDQL1   
3 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 3012070025 18/06/2001  12CDQL1   
4 Tạ Thị Tiên 3012040036  11/04/2000   12CDKT1   
5 Nguyễn Thị Kim Hồng 3012100002  29/11/1999   12CDPL1   
6 Bùi Tiến Anh 3012170107  23/08/2001   12CDOT2   
7 Trương Ngọc Trân 3012070020  09/06/2000   12CDQL1   
8 Võ Nữ Diệu Nhi 3012080104 01/10/2020 12CDDD2  

Các sinh viên đã hoàn thành trả nợ môn, chưa nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp khẩn trương nộp đơn về trường trước ngày 24/4/2023.

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2023.

PHÒNG ĐÀO TẠO


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top