Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2021 đối với sinh viên bậc Cao đẳng hoàn thành trả nợ môn
16/04/2021

Căn cứ Kế hoạch xét tốt nghiệp, Phòng đào tạo thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2021 cụ thể như sau:

  1.       Đối tượng và thời gian nộp:

- Sinh viên bậc Cao đẳng khóa 09,10 đã hoàn thành trả nợ môn.

- Thời gian đăng ký nộp đơn xét tốt nghiệp: Từ 15/04/2021 đến 29/04/2021

  1.       Quy trình đăng ký xét tốt nghiệp:

- Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký tại website trường.

- Sinh viên nộp đơn đã được điền đầy đủ thông tin về phòng đào tạo đến 29/4/2021

* Lưu ý: Sinh viên tốt nghiệp theo đúng thời gian đào tạo không cần phải nộp đơn đề nghị xét tốt nghiệp.

PHÒNG ĐÀO TẠO


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top