Về việc thay đổi thời gian đóng học phí đối với sinh viên bậc cao đẳng các khóa 10, 11 và 12
20/04/2020

THÔNG BÁO: V/v thay đổi thời gian đóng học phí Học kỳ 2 năm học 2019-2020 đối với sinh viên bậc Cao đẳng khóa 10, 11, 12

Căn cứ thông báo số: 252/TB-CĐMN ngày 27/12/2019 về việc đóng học phí đối với Sinh viên (SV) bậc Cao đẳng hệ chính quy áp dụng cho học kỳ 2 năm học 2019 – 2020:

Trước tình hình nghỉ học để ứng phó dịch bệnh Covid-19 nhằm hạn chế việc sinh viên tụ tập những nơi đông người, Trường Cao Đẳng Miền Nam thay đổi thời hạn đóng học phí và hình thức đóng học phí qua ngân hàng như sau: 

 1/ Đối tượng và thời hạn đóng học phí :

- Sinh viên thuộc các bậc Cao đẳng chính quy khoá 10, khóa 11, khóa 12

- Thời hạn nộp học phí từ ngày ban hành thông báo đến hết ngày: 08/05/2020.

2/ Hình thức đóng học phí:

-   Nộp tiền vào Tài khoản: (Theo mẫu hướng dẫn đính kèm)

Tên TK: Trường Cao đẳng Miền Nam

Số TK: 129 000 015 338  tại ngân hàng Vietinbank – CN9 – Tp HCM.

- Chú ý: Ở phần nội dung phải ghi “Mã số sinh viên và họ tên” của sinh viên đóng học phí

- Đề nghị tất cả Sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top