Về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc CĐ Chính quy Khóa 12
03/12/2022

Thông báo Về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp

cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy Khóa 12 (2019 – 2022)

Căn cứ kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy Khóa 12.

Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về kế hoạch tổ chức như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 8h00’ ngày 24/12/2022 (Thứ 7) tại Hội trường, Trường Cao Đẳng Miền Nam.

- Trang phục dự lễ: SV mặc trang phục lịch sự, phù hợp.

2. Hướng dẫn quy trình đăng ký dự Lễ tốt nghiệp:

2.1. Đăng ký lễ phục tốt nghiệp:

* Thời gian đăng ký: Từ ngày 02/12/2022 đến hết ngày 20/12/2022:

 SV đăng ký trên website trường, theo đường link: TẠI ĐÂY

* Nhận lễ phục và trả lễ phục tốt nghiệp:

- Từ ngày 02/12/2022 đến hết ngày 20/12/2022 sinh viên liên hệ Phòng Tài chính để nộp lệ phí thuê lễ phục là 360.000 đồng (bao gồm 60.000đ tiền thuê lễ phục, 300.000đ tiền cọc được hoàn lại sau khi sinh viên trả lễ phục). Sinh viên mang biên lai thuê lễ phục đến Phòng Tổ chức hành chính để nhận lễ phục tốt nghiệp.

- Sau Lễ tốt nghiệp sinh viên trả lễ phục từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 30/12/2022.

2.2. Dự Lễ tốt nghiệp:

- Ngày 22/12/2022: Sinh viên xem danh sách dự Lễ tốt nghiệp trên website trường.

- Lúc 8h30’ ngày 24/12/2022 (Thứ 7): Sinh viên có mặt tại Hội trường, mặc sẵn lễ phục tốt nghiệp và ngồi theo sơ đồ (theo danh sách thông báo và sự sắp xếp của Ban tổ chức).

- Sinh viên nghe đọc tên, lên sân khấu nhận bằng tốt nghiệp và chụp hình lưu niệm với lãnh đạo nhà trường.

Đề nghị Phòng Công tác CTHSSV và các Khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện./.

Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2022

PHÒNG ĐÀO TẠO


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top