Cách sử dụng Pivot Table để thống kê dữ liệu trong Excel - hướng dẫn bằng hình ảnh và video
21/10/2018

Pivot Table là một trong công cụ thống kê dữ liệu mạnh mẽ trọng Excel, đặc biệt hiệu quả khi bạn cần thống kê nhanh để báo cáo trên các khối dữ liệu lớn. PivotTable cho phép bạn phân tích theo một hay nhiều yêu cầu cụ thể nào đó như trích xuất dữ liệu, tạo báo cáo, thống kê…

Để giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng Pivot Table trong Excel, chúng ta hãy làm một ví dụ sử dụng PivotTable thực tế, cho bảng số liệu như sau:

cách sử dụng pivotTable

Yêu cầu: Dùng Pivot Table Thống kê Số lượngThành tiền của từng loại theo Tên hàng

Tạo một PivotTable trong Excel

Trong bài tập này, tôi sẽ cần chèn Pivot Table vào một sheet khác từ dữ liệu có sẵn. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1. Bạn chọn Bảng Dữ Liệu rồi vào Menu INSERT nhấn vào biểu tượng Pivot Table.

cách sử dụng pivotTable trong excel

sau khi thực hiện, một cửa sổ mới hiện lên. Excel sẽ tự động chọn dữ liệu cho bạn. Vị trí mặc định cho PivotTable trong Excel là một worksheet mới.

Bước 2. Bạn nhấn OK.

Bước 3. Một trường PivotTable hiện ra. Để tính tổng số tiền các sản phẩm đã bán, bạn làm như sau:

– Kéo cột Tên hàng vào vùng Row Labels

– Kéo cột Số lượng vào vùng Values

– Kéo cột Thành tiền vào vùng Values

cách sử dụng PivotTable trong excel 2010

Dưới đây là kết quả thu được sau khi hoàn thành các bước trên. 

cách sử dụng pivotTable thống kê dữ liệu trong Excel

Trên đây là hướng dẫn thao tác cơ bản sử dụng PivotTable để thống kê dữ liệu trong Excel, Pivot Table là một tính năng mạnh mẽ và tôi sẽ hướng dấn thêm cho các bạn ở bài tiếp theo.

Các bạn có thể tải file Excel mẫu thực hành tại đây: https://goo.gl/L4Sbx6

How to creat PivotTable using Microsoft Excel !?

  Chúc các bạn thành công!


 
New Announces
Hot News
Top