Công khai ĐKĐB Hoạt động GDNN
08/05/2021

1. GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GDNN

- Giấy phép 27,27a,27b,27c

 

 

2. CSVC-TBDC ĐÀO TẠO – ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO

- Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động GDNN 

 

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1 Quyết định ban hành chương trình đào tạo

3.2 Trình độ Cao đẳng

 STT  Mã ngành/nghề  Tên ngành/nghề đào tạo Chương trình ĐT Ghi chú
1 6510216 Công nghệ kỹ thuật ô tô Xem chi tiết  
2 6720301 Điều dưỡng Xem chi tiết  
3 6720201 Dược sỹ Xem chi tiết  
4 6720602 Kỹ thuật xét nghiệm y học Xem chi tiết  
5 6480205 Tin học ứng dụng Xem chi tiết  
6 6480201 Công nghệ thông tin Xem chi tiết  
7 6340202 Tài chính ngân hàng Xem chi tiết  
8 6340301 Kế toán Xem chi tiết  
9 6340404 Quản trị kinh doanh Xem chi tiết  
10 6510104 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Xem chi tiết  
11 6850102 Quản lý đất đai Xem chi tiết  
12 6210403 Thiết kế nội thất Xem chi tiết  
13 6510101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc Xem chi tiết  
14 6380201 Dịch vụ pháp lý Xem chi tiết  
15 6810101 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Xem chi tiết  
16 6810201 Quản trị khách sạn Xem chi tiết  
17 6810205 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Xem chi tiết  
18 6320108 Quan hệ công chúng Xem chi tiết  
19 6340426 Quản lý nhà đất Xem chi tiết  

 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top