Thông báo thay đổi thời gian lớp đối tượng đoàn đợt 1 năm 2018
05/01/2018

Thông báo thay đổi thời gian bồi dưỡng lớp đối tượng Đoàn (Đợt 1-2018)

Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2018), Ban Thường vụ Đoàn Trường Cao đẳng Miền Nam; Ban Thường vụ đoàn trường đã ban hành thông báo số 1, số 2, số 3 về việc mở lớp bồi dưỡng đối tượng Đoàn đến nay vẫn chưa triển khai đúng thời gian quy định, do điều kiện khách quan, để đảm bảo các nội dung hoạt động chung, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo thay đổi thời gian học cụ thể như sau:

Thời gian ngày 21/01/2018

Buổi sáng: 8 giờ 30 đến 11 giờ 00 

Buổi chiều: 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

Địa điểm: Phòng 301

Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo các em được biết và sắp xếp đi đúng giờ. Sinh viên khi đi mang theo giấy bút để ghi chép, BTV đoàn trường điểm danh nhiều lần sinh viên nào vắng mặt từ 2 lần trở lên và sinh viên nào tham gia không đầy đủ thì không được làm bài thu hoạch.

Nay Thông báo!


 
New Announces
Hot News
Top