Thông báo về việc thay đổi thời gian học lớp Cảm tình đoàn
19/12/2017

THÔNG BÁO SỐ 2: V/v thay đổi thời gian học cảm tình đoàn.

Do các chi Đoàn chậm trễ trong việc gửi danh sách sinh viên tham gia lớp Đối tượng Đoàn nên Ban Thường Vụ ( BTV) Đoàn Trường thông báo thay đổi thời gian, địa điểm học lớp Đối tượng Đoàn như sau:

  1.  Thời gian :  Ngày 24/12/2017 ( Chủ nhật )

-   Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30. Buổi chiều từ 13h00 tới 16h.

*Lưu ý: Sinh viên đi học đầy đủ, mang theo giấy bút. Thời gian điểm danh từ 7h45 đến 08h, Sinh viên đến sau thời gian trên xem như vắng không lý do.

- Địa điểm: Phòng 301 Trường Cao đẳng Miền Nam.

  1.  Danh sách lớp Đối tượng Đoàn được BTV Đoàn Trường niêm yết tại thang máy.

Đề nghị các bạn học sinh - sinh viên trường Cao đẳng Miền Nam có tên trong danh sách thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này.

Đoàn trường CMN


 
New Announces
Hot News
Top