Giới thiệu
10/04/2015

TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG ĐOÀN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT MIỀN NAM

VỮNG VỀ CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG MẠNH VỀ TỔ CHỨC

Nguyễn Văn Huân

Bí thư Đoàn trường

     BCH lâm thời Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam  được thành lập ngày 15/09/2010 nhằm đoàn kết tập hợp, giáo dục thanh niên, học sinh, sinh viên thông qua các hoạt động phong trào học tập và rèn luyện. Năm 2012, được sự đồng ý của BCH Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, Đoàn trường đã tiến hành Đại hội Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam lần thứ  I nhiệm kỳ 2012-2014 diễn ra thành công tốt đẹp. Ban Chấp hành được bầu ra gồm 15 đồng chí và được chuẩn y theo Quyết định số: 402/QĐ-ĐTN ngày 14/08/2012 của BCH Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại Đoàn trường gồm có 4 đơn vị trực thuộc: Liên Chi đoàn Khoa Y-Dược, Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế, Liên Chi đoàn Khoa Kỹ thuật- Công nghệ, Chi đoàn CB-GV, tổng số đoàn viên hiện có là 1465 đoàn viên.

     Sau 3 năm thành lập, Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam  đã triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động như cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Ban Giám Hiệu thường xuyên phối hợp với các đoàn thể như Công đoàn, Hội đồng hương, các đoàn viên thanh niên trong Nhà trường để cùng nhau tổ chức xây dựng, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, nhân viên, học sinh, sinh viên toàn trường tham gia các phong trào thi đua, thực hiện các cuộc vận động một cách tích cực.

     Đoàn trường đã tổ chức các lớp Bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức công dân và lối sống đẹp cho đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, xung kích trong các hoạt động; xây dựng tổ chức Đoàn trường vững mạnh. Ngoài ra, Đoàn trường cũng đã tổ chức hoạt động mang đậm sắc màu của học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam như: Giải bóng đá HSSV lần thứ I, Hội trại truyền thống-Khát vọng tương lai tại huyện Cần Giờ, Du khảo tuyên truyền phòng chống dịch tay chân miệng tại tỉnh Bình Phước, Cuộc thi “Người dẫn chương trình CKM”, Thành lập đội sinh viên tình nguyện “Tiếp sức tân sinh viên nhập học” được hầu hết học sinh, sinh viên toàn trường tham gia hưởng ứng.

     Năm học 2012-2013 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam lần thứ nhất. Đoàn trường đã triển khai toàn diện các hoạt động đặc biệt là công tác giáo dục đạo đức truyền thống đã góp phần  bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, niềm tin và lòng tự hào dân tộc cho học sinh, sinh viên. Phong trào thi đua tình nguyện chung sức vì cộng đồng tiếp tục có bước phát triển mới với phương châm tình nguyện tại chỗ và phát huy chuyên môn đã khơi dậy và phát huy tinh thần tự giác, ý thức vì cộng đồng của học sinh, sinh viên trở thành người có ích cho xã hội. động viên các lực lượng sinh viên tích cực tham gia xây dựng, phát triển Nhà trường, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và đất nước. Các chi đoàn cơ sở đã từng bước đổi mới công tác chỉ đạo, tập trung củng cố, xây dựng kiện toàn tổ chức Đoàn trường đi vào ổn định; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực sáng tạo của tuổi trẻ; vững vàng về chính trịtư tưởng, mạnh về tổ chức..

     Đoàn trường đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đoàn của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Đoàn trường tạo lập được sự thống nhất về tư tưởng và hành động của học sinh, sinh viên toàn trường. Bên cạnh đó, Đoàn trường hoàn thành hầu hết các mục tiêu cũng như phương hướng hoạt động đã đề ra giúp học sinh, sinh viên xác định rõ nhiệm vụ học tập, rèn luyện của bản thân. Phong trào học tập, nghiên cứu khoa học đã được đẩy mạnh và chú trọng nâng cao cả về chất lượng lẫnsố lượng trong từng năm học. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đã đổi mới và đa dạng hoá giúp học sinh, sinh viên có thêm nhiều cơ hội hoạt động, phát huy năng lực sở trường và thể hiện mình. Trong lĩnh vực công tác xã hội, các hoạt động từ thiện và các phong trào "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn" trong nhiệm kỳ này được đẩy mạnh rõ rệt, giúp cho đoàn viên nâng cao nhận thức về truyền thống cách mạng của dân tộc và tinh thần đoàn kết tương thân - tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, lối sống đẹp trong học sinh, sinh viên được chú trọng và đẩy mạnh.

     Từ khi thành lập đến nay, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu nhà trường, của BCH Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, được sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của các đơn vị, cán bộ , giáo viên trong toàn trường tạo động lực cho Đoàn trường chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, sinh viên; tạo môi trường phấn đấu trong học tập và rèn luyện cho đoàn viên, học sinh, sinh viên làm hành trang vững chắc sau khi ra trường là người công dân có ý thức, lý tưởng cách mạng, có đạo đức lối sống đẹp, sức khỏe tốt, tri thức cao, tay nghề giỏi, giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần tình nguyện.


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top