Về danh sách môn học được mở ở học kỳ 2 năm học 2022 - 2023
09/12/2022

Phòng Đào tạo thông báo danh sách các môn học được mở ở học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 để các sinh viên theo dõi và đăng ký.

Chi tiết danh sách môn học vui lòng xem file đính kèm Tại Đây


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top