Về danh sách môn học được mở ở học kỳ 2 năm học 2022 - 2023
09/12/2022

Phòng Đào tạo thông báo danh sách các môn học được mở ở học kỳ 2 năm học 2022 - 2023 để các sinh viên theo dõi và đăng ký.

Chi tiết danh sách môn học vui lòng xem file đính kèm Tại Đây


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top