Về việc đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đợt tháng 9 năm 2023
15/09/2023

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về việc đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2023 về thời gian đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký

+ Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/9/2023 (Thứ 6).

2. Hình thức đăng ký:

+ Đăng ký trên website của trường theo liên kết sau:

ĐĂNG KÝ NHẬN GIÁY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP & BẢNG ĐIỂM

3. Thời gian nhận giấy chứng nhận

+ Lịch nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời + bảng điểm từ ngày 26/5/2023, sinh viên chú ý theo dõi.

***Lưu ý: Sinh viên có thể truy cập trang cá nhân để xem xếp hạng tốt nghiệp (nếu đủ điều kiện)

- Sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn (khóa 13 không phải làm đơn đề nghị xét tốt nghiệp).


 
Hotline:

(+84) 28 39893967

Admission Consultant

Admission Consultant

New Announces
Hot News
Top