Về việc đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đợt tháng 9 năm 2023
15/09/2023

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về việc đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2023 về thời gian đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký

+ Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/9/2023 (Thứ 6).

2. Hình thức đăng ký:

+ Đăng ký trên website của trường theo liên kết sau:

ĐĂNG KÝ NHẬN GIÁY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP & BẢNG ĐIỂM

3. Thời gian nhận giấy chứng nhận

+ Lịch nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời + bảng điểm từ ngày 26/9/2023, sinh viên chú ý theo dõi.

***Lưu ý: Sinh viên cần truy cập trang cá nhân để xem đã hoàn thành các môn học và đủ điều kiện tốt nghiệp chưa?

(nểu đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ có xếp hạng tốt nghiệp)

- Sinh viên tốt nghiệp đúng thời hạn (khóa 13 không phải làm đơn đề nghị xét tốt nghiệp).


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top