Giới thiệu
24/06/2015

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

CHẶNG ĐƯỜNG PHẤN ĐẤU, TRƯỞNG THÀNH

              Khoa Khoa học cơ bản được thành lập theo quyết định số 21/QĐ-CĐMN ngày 16/9/2008. Trong suốt chặng đường phát triển của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam, Khoa Khoa học cơ bản luôn giữ vai trò chủ đạo trong việc giảng dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương như: các môn Lý luận chính trị, Pháp luật, Ngoại ngữ, các môn KHTN, KHXH & Nhân Văn, các môn Giáo dục Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất… nhằm trang bị kiến thức cơ bản làm nền tảng cho hoạt động học tập và nghiên cứu của sinh viên, học sinh, đồng thời, định hướng tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, giáo dục nền tảng lý luận và chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cho lớp lớp thế hệ sinh viên, học sinh nhà trường.

 

Giờ học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại Bến Cảng Nhà Rồng

      Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo 4 ngành học:

 Khoa gồm sáu tổ bộ môn:

- Tổ bộ môn Lý luận Chính trị

- Tổ bộ môn Ngoại ngữ

- Tổ bộ môn Pháp luật

- Tổ bộ môn Toán, Tin học

- Tổ bộ môn Giáo dục thể chất & Giáo dục Quốc phòng  - An ninh

- Tổ bộ môn Sư phạm Mầm non

            Hiện nay, đội ngũ giảng viên của khoa đã được chuẩn hoá cả về trình độ chuyên môn và phương pháp sư phạm. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự nghiệp giáo dục đang từng bước đổi mới để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo,đòi hỏi công tác giảng dạy phải thường xuyên cập nhật, phát triển theo hướng hiện đại. Từ thực tế đó, đội ngũ giảng viên trong khoa luôn nỗ lực trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, tập trung học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ.

 

Tổ chức cho sinh viên tham quan, học tập và xem phim tư liệu tại Hội trường Thống Nhất

             Phát huy lợi thế vốn có ở đội ngũ giảng viên trẻ, năng động, nhiệt tình, sáng tạo. Trong việc giảng dạy các môn Lý luận Chính trị, các môn Pháp luật, khoa thường xuyên tổ chức các chương trình học tập kết hợp dã ngoại, tìm hiểu thực tế tại các bảo tàng, các di tích lịch sử của thành phố. Tổ chức các hình thức học tập sinh động tại lớp như: đóng kịch, tổ chức phiên tòa giả định, các hoạt động nhóm phát triển kỹ năng…, Bộ môn Giáo dục thể chất luôn tích cực tổ chức những hoạt động học tập ngoài trời phong phú, tổ chức cho sinh viên giao lưu, tiếp cận với những hoạt động thể thao mang tính cộng đồng, nâng cao ý thức xã hội trong sinh viên, học sinh nhà trường. Các tổ bộ môn Ngoại ngữ, Toán  - Tin học, Giáo dục Quốc phòng – An ninh thường xuyên tổ chức các đợt dự giờ đánh giá chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp nhằm xây dựng những bài giảng đạt chất lượng cao, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia hiệu quả và phát huy khả năng cá nhân trong từng bài học.

   Với sự phấn đấu và nỗ lực của đội ngũ cán bộ giảng viên Khoa Khoa học cơ bản, một số cá nhân đã nhận được những danh hiệu, bằng khen của  Nhà trường và của Sở Giáo dục đào tạo TP. Hồ Chí Minh:

                   - Hai cá nhân đạt giải ba trong hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố

                   - Một cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

                   - Bốn cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

    Trong những năm tới, để phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời, để đáp ứng nhịp độ phát triển của nhà trường, tập thể cán bộ, giảng viên khoa Khoa học cơ bản đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể, thiết thực về công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học nhằm đổi mới phương pháp, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ mới.

Khoa Khoa học cơ bản


 
Điểm tin
Top