Thông báo mới

Về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc CĐ Chính quy Khóa 13 năm 2023

04/12/2023
Trường Cao đẳng Miền nam thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy Khóa 13 (2020 - 2023)

Thời khoá biểu lớp Kỹ năng mềm đợt 2 năm 2023

10/11/2023
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo lịch học kỹ năng mềm đợt 2 năm 2023

Về việc mở lớp đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên cao đẳng (đợt 2 năm 2023)

25/10/2023
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Mièn Nam thông báo tới sinh viên bậc Cao dẳng chính quy đang theo học tại trường về việc mở lớp kỹ năng mềm năm 2023

Kế hoạch tuần sinh hoạt công dân đầu khoá năm 2023

09/10/2023
Phòng đào tạo trường Cao đẳng Miền Nam thông báo toàn thể sinh viên bậc cao đẳng chính quy khoá 16, nhập học năm 2023

Lịch tập trung sinh hoạt đầu khoá 16(2023-2026)

29/09/2023
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về việc tập trung sinh hoạt đầu khoá cho tân sinh viên khoá 16 (2023 - 2026)

Về việc đăng ký nhận GCN tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đợt tháng 9 năm 2023

15/09/2023
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên về việc đăng ký giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2023 về thời gian đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp và bảng điểm cụ thể như sau:

Danh sách môn học mở học kỳ 1 năm 2023 - 2024 (tháng 8 - 2023)

15/08/2023
Danh sách các môn học mở học kỳ 1 năm học 2023 - 2024

Kết quả kiểm tra AV - TH chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2023

31/07/2023
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trường Cao đẳng Miền Nam thông báo kết quả kiểm tra Anh văn - Tin học chuẩn đầu ra như sau

Danh sách phân phòng kiểm tra Anh văn - Tin học theo chuẩn đầu ra

14/06/2023
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo danh sách phân phòng kiểm tra Anh văn - Tin học theo chuẩn đầu ra

Về lịch kiểm tra anh văn - tin học theo chuẩn đầu ra tháng 6 năm 2023

07/06/2023
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch kiểm tra Anh văn - Tin học theo chuẩn đầu ra năm 2023 như sau:
 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top