15 nghề lương cao, khát nhân lực cần bằng cử nhân ở Mỹ
20/07/2017

 

Lương trung bình những ngành này trên 100.000 USD/năm, nhân lực trong 7 năm tới dự kiến cần hàng chục nghìn người, theo Cục thống kê Lao động Mỹ.

1. Giám đốc điều hành

Điều hành kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều phối ở cấp quản lý cao nhất.
Mức lương trung bình năm 2016: 181.210 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 58.400 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên

2. Quản lý hệ thống máy tính và thông tin

Xác định những mục tiêu về công nghệ thông tin của một tổ chức và chịu trách nhiệm hoàn thành mục tiêu đó.
Mức lương trung bình năm 2016: 135.800 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 94.800 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

3. Quản lý kiến trúc và kỹ thuật

Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động trong công ty kiến trúc và kỹ thuật.
Mức lương trung bình năm 2016: 134.730 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 59.500 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

4. Quản lý Marketing

Xác định nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi một công ty và các đối thủ cạnh tranh, đồng thời tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
Mức lương trung bình năm 2016: 131.180 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 64.200 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

5. Kỹ sư dầu khí

Thiết kế các thiết bị để khai thác dầu và khí một cách có lợi nhất.
Mức lương trung bình năm 2016 là: 128.230 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.000 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

6. Phi công

Điều khiển các máy bay chở hành khách hay hàng hóa.
Mức lương trung bình năm 2016: 127.820 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 19.300 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm và qua đào tạo trung hạn tại chỗ.

7. Quản lý tài chính

Làm báo cáo tài chính, các hoạt động đầu tư trực tiếp và xây dựng chiến lược, kế hoạch cho mục tiêu tài chính dài hạn cho một tổ chức.
Mức lương trung bình năm 2016: 121.750 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 169.300 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

8. Quản lý khoa học tự nhiên

Giám sát công việc của các nhà khoa học, hoạt động trực tiếp liên quan đến nghiên cứu và phát triển, phối hợp kiểm tra chất lượng và sản xuất.
Mức lương trung bình năm 2016 là: 119.850 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 13.300 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

9. Quản lý bán hàng

Đặt ra mục tiêu bán hàng, phân tích dữ liệu và phát triển chương trình đào tạo cho các đại diện bán hàng của tổ chức.
Mức lương trung bình năm 2016: 117.960 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 108.000 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: Ít hơn 5 năm.

10. Quản lý bồi thường và trợ cấp

Lập kế hoạch , phát triển và giám sát các chương trình để xác định mức độ chi trả cho nhân viên của một tổ chức.
Mức lương trung bình năm 2016: 116.240 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 6.000 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

11. Kỹ sư phần cứng máy tính

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong phần cứng máy tính.
Mức lương trung bình năm 2016: 115.080 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 18.400 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

12. Quản lý thu mua

Lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối các hoạt động của nhân lực thu mua hàng hóa như nguyên vật liệu, sản phẩm và dịch vụ.
Mức lương trung bình năm 2016 là: 111.590 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 17.900 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

13. Kỹ sư hàng không

Thiết kế máy bay, hệ thống động cơ và nghiên cứu khí động học của máy bay.
Mức lương trung bình năm 2016 là: 109.650 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 20.700 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: Không.

14. Quan hệ công chúng và quản lý gây quỹ

Lập kế hoạch và chỉ đạo việc tạo ra các tài liệu nhằm duy trì, nâng cao hình ảnh của khách hàng.
Mức lương trung bình năm 2016: 107.320 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 27.100 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

15. Quản lý nhân sự

Giám sát quá trình tuyển dụng, phỏng vấn, tuyển chọn của tổ chức.
Mức lương trung bình năm 2016: 106.910 USD.
Nhu cầu nhân lực dự kiến (đến năm 2024): 46.600 người.
Yêu cầu kinh nghiệm: 5 năm trở lên.

nguồn: vnexpress.net


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top