Danh sách các trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá
12/03/2015

Thực hiện  Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 01/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Cao đẳng Kinh tế Kinh tế Miền Nam đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá, và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm duyệt và cập nhật vào Danh sách các trường ĐH, CĐ, TCCN đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá.


Vui lòng truy cập website của Bộ Giáo dục và Đào tạo: http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=306

Tệp đính kèm: danh sách trường hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam vị trí số thứ tự 192


 
Thông báo mới
Điểm tin
Top