Ngành Dịch vụ pháp lý ngành học dễ xin việc sau khi tốt nghiệp
28/11/2017

Ngành Dịch vụ pháp lý (Cao đẳng Luật) là một trong những ngành mà sinh viên dễ dàng xin được việc ngay sau khi tốt nghiệp. Trường Cao đẳng Miền Nam là 1 trong những trường Cao đẳng đầu tiên ở khu vực phía nam được Bộ giao nhiệm vụ đào tạo ngành này.

Chính vì vậy mà trải qua quá trình đào tạo và nắm bắt nhu cầu thực tế xã hội, trường đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đào tạo, thường xuyên đổi mới và cập nhật chương trình, các sinh viên theo học ngành Dịch vụ pháp lý được trải nghiệm thực tế các phiên tòa tại tòa án quận, huyện, . . .  đồng thời, được trau dồi các kỹ năng mềm, kỹ năng nghề giúp sinh viên thích ứng ngay với công việc thực tế ngay sau khi tốt nghiệp.

sinh viên ngành dịch vụ pháp lý thực tập tại tòa ánSinh viên ngành Dịch vụ pháp lý thực tập thực tế tại Tòa Án

Qua khảo sát thực tế các Tân cử nhân ngành Dịch vụ pháp lý (Cao đẳng luật) tốt nghiệp trong năm 2017 cho thấy đây là 1 trong những ngành có tỉ lệ việc làm cao lên đến trên 80%, tức là với tỉ lệ này, cứ 10 sinh viên tốt nghiệp thì có 8 sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

ngành dịch vụ pháp lý dễ xin việc làm

Ngành dịch vụ pháp lý dễ xin việc, sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp với tỉ lệ cao trên 80%

Tỉ lệ sinh viên có việc làm cao là sự tổng hòa của các yếu tố như: sự nỗ lực rèn luyện của các bạn sinh viên cùng với chất lượng đào tạo của trường tốt, sinh viên có chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc, đồng thời ngành dịch vụ pháp lý (cao đẳng luật) cũng là ngành "Hot" hiện nay và đang có nhu cầu cao trên thị trường lao động. Vì vậy, ngành dịch vụ pháp lý chính là hướng đi mới giúp các bạn trẻ vững bước trong tương lai với sự nghiệp ổn định.

Ban truyền thông CMN


 
Điểm tin
Top