Bản tin 171020: Tuyển dụng của của GOLDEN HOUSE F&B
17/10/2020

Cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Miền Nam làm việc tại GOLDEN HOUSE F&B, cụ thể thông tin tuyển dụng như sau

Tuyển dụng của Golden house

Tuyển dụng của Golden house


 
Thông báo tuyển dụng
Điểm tin
Top