Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề Y cho các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên
21/04/2018

Điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề Y là gì? Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề Y gồm những gì? hiện đang là câu hỏi mà nhiều y sĩ, điều dưỡng viên và cả bác sĩ quan tâm sau khi tốt nghiệp đi làm ở các bệnh viện, các trung tâm, cơ sở y tế... bài viết dưới đây chia sẻ một số thông tin để các bạn trẻ sau khi học khối ngành Sức khỏe tham khảo.

1. Về Cơ sở pháp lý

– Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

– Thông tư 41/2011/TT-BYT

2. Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề Y

Căn cứ theo Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 quy định như sau:

Điều 17. Người xin cấp chứng chỉ hành nghề.

1.Bác sỹ, y sỹ.

….

Điều 18. Điều kiện để cấp chứng chỉ hành nghề đối với người Việt Nam.

1. Có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận sau đây phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

a) Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận là lương y;

c) Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

2. Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

3. Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

4. Không thuộc trường hợp đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án, quyết định của Tòa án; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh; đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Để được cấp chứng chỉ hành nghề bạn cần đáp ứng các điều kiện theo quy định trên và bên cạnh đó bạn cần phải có xác nhận quá trình thực hành theo Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 như sau:

“Điều 24. Xác nhận quá trình thực hành.

1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ;

2. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.”

Xác nhận về thời gian thực hành đối với bác sỹ được hưỡng dẫn tại Điều 16 Thông tư 41/2011/TT-BYT quy định như sau:

“Điều 16. Xác nhận về thời gian thực hành.

1.Xác nhận về thời gian thực hành đối với bác sỹ:

a) Đối với bác sỹ đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012:

– Nếu có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 18 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì được xác nhận có đủ thời gian thực hành;

– Nếu có thời gian khám bệnh, chữa bệnh chưa đủ 18 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thời gian đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 01/01/2012 được tính là thời gian thực hành (xác định từ thời điểm ký kết hợp đồng lao động hoặc có quyết định tuyển dụng) và phải tiếp tục thực hành đến khi đủ 18 tháng để được xác nhận có đủ thời gian thực hành;

– Nếu đã có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 18 tháng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng sau đó đã không tiếp tục thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề thì không phải thực hành lại nếu có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Trường hợp không có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì phải thực hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh;”

Theo quy định trên nếu bạn là bác sỹ có thời gian 18 tháng khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện hoặc việc nghiên cứu có giường bệnh thì bạn đủ điều kiện xác nhận quá trình thực hành.

Vì thông tin bạn đưa ra không đầy đủ nên nếu bạn đáp ứng đủ các điều kiện theo Điều 18 nêu trên và có xác nhận quá trình thực hành thì bạn đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề. Trường hợp không biết rõ nguyên nhân bạn không đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thì bạn có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Sở Y Tế để làm rõ vấn đề này. 


 
Hot News
Top