Sinh viên Trường Cao đẳng Miền Nam sôi nổi trong các hoạt động ngoại khóa
08/08/2017

Trong các hoạt động ngoại khóa, sinh viên trường Cao đẳng Miền Nam luôn thể hiện hết mình, vui vẻ, hòa động và nhiệt huyết là những điều dễ dàng nhận thấy ở các bạn sinh viên CMN.

Các hoạt động ngoại khóa giúp các bạn sinh viên đoàn kết và thân thiện với nhau, đây là dịp để các bạn giảm căng thẳng với những buổi học trên lớp, nâng cao sức khỏe tinh thần đồng thời có nhiều hoạt động ý nghĩa với cộng đồng.

Sinh viên trường Cao đẳng Miền Nam sôi nổi hoạt động ngoại khóa 

Các bạn sinh viên thể hiện sự sôi nổi hết mình trong hoạt động ngoại khóa

Sinh viên trường Cao đẳng Miền Nam sôi nổi hoạt động ngoại khóa

Cùng hát cho nhau nghe

Sinh viên trường Cao đẳng Miền Nam sôi nổi hoạt động ngoại khóa

những "vũ điệu" sôi động

Sinh viên trường Cao đẳng Miền Nam sôi nổi hoạt động ngoại khóa

Phút bình yên chăm chú

Sinh viên trường Cao đẳng Miền Nam sôi nổi hoạt động ngoại khóa

Đoàn kết và thân thiện

Sinh viên trường Cao đẳng Miền Nam sôi nổi hoạt động ngoại khóa

và hân hoan hát bài đồng ca


 
Hot News
Top