Thông báo

Danh sách sinh viên lớp liên thông ngành Điều dưỡng 08CDDD2_LT,08CDDD3_LT còn nợ môn học

Danh sách sinh viên lớp liên thông ngành Điều dưỡng 08CDDD2_LT,08CDDD3_LT còn nợ môn học

06/01/2018
Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên còn nợ môn học lớp liên thông ngành Điều dưỡng 08CDDD2_LT, 08CDDD3_LT cụ thể theo danh sách đính kèm
Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 08(2015-2018) đạt kết quả học tập tốt năm học 2016-2017

Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 08(2015-2018) đạt kết quả học tập tốt năm học 2016-2017

01/11/2017
Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng chính quy khóa 08(2015-2018) về danh sách sinh viên có kết quả học tập tốt (Điển trung bình chung năm học từ 7.00 và không có môn chưa đạt) trong năm học 2016-2017
Danh sách sinh viên nộp chứng nhận GDQP và GDTC và QĐ xuất ngũ

Danh sách sinh viên nộp chứng nhận GDQP và GDTC và QĐ xuất ngũ

24/10/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo về danh sách các sinh viên đã nộp chứng chỉ GDQP, GDTC và QĐ xuất ngũ xin miễn học GDQP và GDTC
Kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc Cao đẳng Khóa 07(2014-2017) các ngành Dược, Điều dưỡng, QTKD, DVPL, Kế toán, QL Đất đai

Kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc Cao đẳng Khóa 07(2014-2017) các ngành Dược, Điều dưỡng, QTKD, DVPL, Kế toán, QL Đất đai

11/10/2017
Phòng Đào tạo thông báo kết quả kỹ năng nghề nghiệp bậc cao đẳng khóa 07, các ngành Dược, Điều dưỡng, Dịch vụ pháp lý, Quản lý đất đai, Kế toán, Quản trị kinh doanh
Danh sách sinh viên khóa 07(2014-2017) đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

Danh sách sinh viên khóa 07(2014-2017) đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

12/09/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông tới toàn thể sinh viên bậc cao đẳng khóa 07(2014-2017) về danh sách sinh viên đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
Danh sách sinh viên khóa 07(2014-2017) đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (tt)

Danh sách sinh viên khóa 07(2014-2017) đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (tt)

12/09/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông tới toàn thể sinh viên bậc cao đẳng khóa 07(2014-2017) về danh sách sinh viên đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 07-10/09/2017
Đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đối với sinh viên cao đẳng khóa 07(2014-2017)

Đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm đối với sinh viên cao đẳng khóa 07(2014-2017)

06/09/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc cao đẳng khóa 07(2014-2017) các ngành Dược, Điều dưỡng, Quản lý đất đai, Dịch vụ pháp lý, Quản trị kinh doanh, kế toán, . .  về việc đăng ký nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng tín chỉ khóa 07(2014-2017) tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo

Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng tín chỉ khóa 07(2014-2017) tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo

01/09/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc cao đẳng khóa 07(2014-2017) các ngành Dược, Điều dưỡng, Quản lý đất đai, Dịch vụ pháp lý, Quản trị kinh doanh, kế toán, . . .
Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng tin chỉ khóa 07(2014-2017) còn nợ môn học

Danh sách sinh viên bậc Cao đẳng tin chỉ khóa 07(2014-2017) còn nợ môn học

31/08/2017
Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể sinh viên bậc Cao đẳng Khóa 07(2014-2017) ngành Dược, Điều dưỡng, Quản trị kinh doanh, Quản lý đất đai, Kế toán, Dịch vụ pháp lý về danh sách sinh viên còn nợ môn
Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đối với sinh viên bậc Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ các khóa 05,06

Về việc nộp đơn xét tốt nghiệp đối với sinh viên bậc Cao đẳng đào tạo theo tín chỉ các khóa 05,06

22/08/2017
Căn cứ Kế hoạch xét tốt nghiệp năm 2017, Phòng đào tạo thông báo tới sinh viên bậc Cao đẳng khóa 06,05, . . . đào tạo  theo tín chỉ, các ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng,
 
New Announces
Hot News
Top