Đăng ký nhập học

Thông tin đăng ký :

*****Lưu ý: Thí sinh nhập đầy đủ thông tin liên hệ, Email, Điện thoại, Địa chỉ nhận thư ghi chi tiết số nhà, đường, phường (xã), Quận (huyện), Tỉnh để bộ phận tuyển sinh tiện liên hệ và gửi giấy mời nhập học 


KHI ĐẾN TRƯỜNG ĐĂNG KÝ, THÍ SINH CẦN MANG THEO CÁC GIẤY TỜ SAU

>>>>> HỒ SƠ NHẬP HỌC<<<<<

  1. Bản sao học bạ THPT (có công chứng)
  2. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (có công chứng)
  3. Bản sao giấy khai sinh
  4. Ảnh 3x4 (2 ảnh)
  5. Bao thư có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận (4 bao thư)
  6. Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có)
  7. Bản cam kết (sẽ bổ sung khi thí sinh làm thủ tục nhập học tại Trường

 

Điểm tin
Top