Lịch sử hình thành
03/02/2015

          Ngày 28/07/2008 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam chính thức ra đời, theo quyết định số 4188/QĐ-BGDĐT ngày 28/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam.

 

Qua gần 7 năm thành lập, trường Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam
đã đào tạo nhiều cử nhân có chất lượng đáp ứng yêu cầu xã hội

 

Trước khi đi vào hoạt động Nhà trường phải thông qua một số thủ tục theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm:

 -      Quyết định số 5772/QĐ-BGDĐT ngày 04/09/2008 về việc mở ngành đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam với các ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp thương mại dịch vụ; Tài chính - ngân hàng; Bảo dưỡng kỹ thuật máy tính và mạng máy tính; Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.

-      Quyết định số 6012/QĐ-BGDĐT ngày 11/09/2008 về việc giao Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy với các ngành đào tạo: Tin học ứng dụng; Kế toán; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng.

-      Quyết định số 676/QĐ-BGDĐT ngày 03/02/2009 về việc giao Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy với ngành đào tạo: Quản lý đất đai.

-      Quyết định số 693/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2009 về việc cho phép mở ngành đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam với các ngành đào tạo: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Quản trị văn phòng.

-      Quyết định số 2537/QĐ-BGDĐT ngày 25/03/2009 về việc giao Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam đào tạo trình độ Cao đẳng hệ chính quy với ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng.

-     Quyết định số 4378/QĐ-BGDĐT ngày 30/06/2009 về việc cho phép mở ngành đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam với ngành đào tạo: Dược sỹ trung cấp; Điều dưỡng.

-     Quyết định số 8612/QĐ-BGDĐT ngày 28/09/2009 về việc cho phép mở ngành đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam với ngành đào tạo: Địa chính, Luật, Thiết kế và Quản lý Web, Quản lý đô thị.

-     Quyết định số 1254/QĐ-BGDĐT ngày 05/04/2010 về việc cho phép mở ngành đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam với ngành đào tạo: Y sỹ y học dự phòng, Vật lý trị liệu/Phục hồi chức năng

-     Quyết định số 548/QĐ-BGDĐT ngày 13/02/2012 về việc giao cho Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy 02 ngành : Dược và Điều dưỡng.

 

Tháng 5 năm 2011 Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam
khánh thành và đưa vào sử dụng Toà nhà trụ sở tại số 64/2B Cây Trâm, P.9,Q.Gò Vấp,Tp.HCM

 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top