Danh sách sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2022
27/04/2022

Phòng Đào tạo thông báo về danh sách sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2022, sinh viên có thể coi thông tin cụ thể kết quả xếp hạng,.. trong trang cá nhân tại cổng thông tin điện tử sinh viên.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP ĐƠN
 ĐỀ NGHỊ XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 4-2022
TT Họ đệm Tên MSSV Ngày sinh Ghi chú
1 Phan Quốc Thịnh 3010010012  02/09/1995  Đủ điều kiện TN
2 Trần Thị Cẩm Thúy 3008100024  16/02/1995  Đủ điều kiện TN
3 Nguyễn Hoàng Quân 3011170042 26/07/2000 Đủ điều kiện TN
4 Nguyễn Quốc Hưng 3010080037  09/10/1992  Đủ điều kiện TN
5 Nguyễn Thị Yến Nhi 3011030014  14/10/2000  Đủ điều kiện TN
6 Nguyễn Thị Anh Thi 3011070026  27/02/2000  Đủ điều kiện TN
7 Nguyễn Phạm Thanh Trúc 3011080104  28/05/2000  Đủ điều kiện TN
8 Lê Trúc Ái 3011090101  01/06/1996  Đủ điều kiện TN
9 Trần Quốc Hưng 3010040025  18/06/1997  Quản trị rủi ro
10 Nguyễn Thị Bích 3008090363  15/10/1996  Đủ điều kiện TN
11 Trần Quốc Huy 3009040035  12/01/1998  Đủ điều kiện TN
12 Đỗ Thị Như 3010090117  07/07/1999  Đủ điều kiện TN
13 Nguyễn Văn  Sang 3010150006  20/09/1999  Đủ điều kiện TN
14 Vũ Ngọc Quân 3011060006 02/03/1995 Đủ điều kiện TN
15 Nguyễn Thị Huỳnh  Như 3009090208  01/04/1998  Đủ điều kiện TN
16 Trần Thị Thủy  Tiên 3009090184  15/05/1997  Đủ điều kiện TN
17 Phạm Thị Hồng 3010080163  20/11/1991  Đủ điều kiện TN
18 Trần Thoại Uyên Nhi 3008080053  08/09/1996  Đủ điều kiện TN
19 Phạm Thị Thảo Trang 3009090241  23/07/1995  Đủ điều kiện TN
20 Vũ Thị  Nhung 3010090118  12/07/1999  Đủ điều kiện TN
        Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2022

 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top