Danh sách xét dự thi tốt nghiệp bổ sung (sinh viên mới trả nợ môn học) đợt tháng 3 năm 2017
27/03/2017

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới HSSV đã nộp đơn xét dự thi tốt nghiệp (sinh viên niên chế), và sinh viên nộp đơn xét tốt nghiệp (sinh viên tín chỉ) về danh sách nộp đơn kèm môn học còn nợ; (danh sách này đã xét bổ sung và cập nhập thêm sinh viên đã trả nợ môn)

** Lưu ý: Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ phòng Đào tạo, ngày 27/03/2017 để được giải đáp

Danh sách nộp đơn xét dự thi (cập nhật mới)

 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top