Điểm kỹ năng mềm đợt 2 (tháng 10) năm 2020
08/01/2021

Phòng Đào tạo thông báo kết quả điểm kỹ năng mềm đợt 2 (tháng 10) năm 2020 tới các sinh viên. Để thuận tiện theo dõi các vui lòng truy cập xem tại mục thông báo trong cổng thông tin sinh viên: sv.cdmiennam.edu.vn


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top