Kết quả kiểm tra Anh văn tin học đợt tháng 7 năm 2017
29/08/2017

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới toàn thể học viên dự kiểm tra Anh văn - Tin học về kết quả kiểm tra anh văn - tin học đợt tháng 7/2017

 Kết quả kiểm tra Anh văn

 Kết quả kiểm tra Tin học

Lưu ý:

_ Kết quả "Đạt" nếu: ĐTBC >=5.0, điểm các kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết, Lý thuyết, Thực hành) >=3.0

_ Xếp loại:

_GIỎI: Nếu ĐTBC >=8.0 và điểm các kỹ năng >=7.0

_KHÁ: Nếu ĐTBC >=7.0 và điểm các kỹ năng >=6.0

_TRUNG BÌNH: Nếu ĐTBC >=5.0 và điểm các kỹ năng >=3.0

_ Thời gian phúc khảo: 2 tuần kể từ ngày ra thông báo 29/8/2017

 

 


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top