Lịch học kỹ năng mềm đợt 1 (tháng 6/2020)
16/06/2020

Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Miền Nam thông báo tới các sinh viên về lịch học kỹ năng mềm đợt 1 (tháng 6 năm 2020), chi tiết xem file đính kèm (cập nhật lần 2):

Lịch học kỹ năng mềm đợt 1 năm 2020

* Sinh viên lưu ý thời gian để đi học đúng giờ.


 
Hotline:

028.3989 3967 - 028.3989 3968

Tư vấn tuyển sinh - TV2

  

Tư vấn tuyển sinh - TV1

  

Thông báo mới
Điểm tin
Top